Meniu Închide

Detalii cheltuieli eligibile pentru înființare de firme

Pentru tinerii NEETs

Subventia de 48.751 lei, obținută în cadrul proiectului „Pentru tinerii NEETs” pentru înființarea unei noi firme în județul Constanța, va putea fi folosită inclusiv pentru:

 • Salarii,
 • Deplasari,
 • Achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară,
 • Achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare funcționării întreprinderilor,
 • Închiriere de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri,
 • Leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 • Utilități aferente funcționării întreprinderilor,
 • Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor,
 • Publicitate.

Cum se pot acorda banii?

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează:

 • tranșa inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat;
 • tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri.

Cine poate obține subvenția?

Tinerii NEETs înscriși în grupul țintă al proiectului, care întrunesc simutan aceste condiții:

 • au absolvit 12 clase
 • au finalizat cursul de competențe antreprenoriale
 • au câștigat concursul din cadrul proiectului la care au înscris un plan de afaceri